За нас

ХАРТА е сдружение с нестопанска цел, съставено от членове на доброволен принцип. Целта на сдружението е да провокира разумния и конструктивен диалог в обществото ни по значими и актуални теми, като в същото време защитава християнския светоглед като разумен и адекватен поглед към проблемите на света днес.

Повече информация за нас можете да намерите и в подстраниците от раздел „За нас“: