Кратка история на ХАРТА

Сдружение ХАРТА възниква като плод от усилията на неколцина християни, загрижени за духовното състояние на българското общество в началото на XXI век и нерадостната перспектива пред него. След поредица от срещи и обсъждания през 2002—2003 година, те се обединяват около документа „Нашата ХАРТА“, като верую и стратегическа насока на тяхната бъдеща духовно-просветителска дейност. Като основен способ за достигане на християнското послание и ценности до съвременния българин се осъзнава развиването на адекватна християнска апологетика, чрез създаването на собствена Интернет медия.

След учредителното събрание като неформална група (лятото на 2003 година), се организират поредица малки семинари по самообучение по апологетика. Групата бавно нараства.

През 2004 година е създадено електронното списание harta-bg.info, което започва да функционира от 1 ноември (Деня на народните будители). Първоначално то се допълва, без определена периодичност, със статии в четири раздела. От 2005 година към него е добавен и форум, а след 2007 година то е преобразувано в периодично издание с една водеща тема на броя.

Сдружение ХАРТА е официално регистрирано като сдружение с идеална цел през март 2007 година. През същата година дейността му се разширява от чисто медийна към организиране на публични прояви наживо. През периода 2007—2011 година са проведени една конференция, повече от двадесет лекции, над десет дискусии и една изложба, с българско и международно участие.

Същевременно се откроява нуждата от по-широка просвета и обучение по апологетика за християни от местните църкви, ангажирани или желаещи да се включат в някаква дейност на църквата. За целта сдружение ХАРТА вече организира и предлага различни форми на обучение.