Дискусия „Християнство и наука“

Дискусия „Християнство и наука“ Тодор Велчев 10 май, 2024 - 12:34
Кога
Къде
Кафе-книжарница „Жираф“, ул. Любен Каравелов 70

Проявата ще открие поредицата от дискусии „Християнство и цивилизация“, които ще се състоят всеки четвъртък, от 16 май до 13 юни. Както подсказва нейното заглавие, ще обсъдим приносите на християнството за полагането на основите на съвременната цивилизация, а също и на нейното развитие до ден днешен.

В първата дискусия ще се спрем на ролята на християнските вяра и светоглед за появата и оформянето на науката. Ще се опитаме да хвърлим светлина върху следните важни въпроси:
- Какво всъщност наричаме наука и какви са отличителните ѝ черти?
- Каква роля е изиграло християнството в историята на науката?
- Какво означава да се посветиш на науката и какво е нейното бъдеще?

Участници в дискусията ще бъдат (по азбучен ред):

  • Николай Вълчев (също и модератор): преподавател по богословие в Презвитерианска семинария, протестантски свещенослужител. Изследва и преподава библейския светоглед и влиянието на християнството върху цивилизацията.
  • Теодора Петкова: Обича да прави наука и да говори за наука. Има бакалавърска степен (2023) по наука за данните (Data Science) от Duke University. В момента разработва модели за изкуствен интелект във финансите.
  • Тодор Велчев: астрофизик и преподавател във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Провежда научни изследвания в областта на звездообразуването. Съосновател на гражданско сдружение ХАРТА, издаващо електронното списание ХАРТА.

Ще очакваме активно включване на публиката! Входът е свободен.