БХСС

Работи за разпространение на християнската вяра, с цел изграждане на посветени ученици на Исус Христос в академичния свят. Естествен партньор на сдружение ХАРТА при публични прояви, насочени към образовани млади хора, както и при обучение по апологетика на негови служители.