Агапе България

Агапе България е българският клон на международната християнска организация CRU, която работи със студенти, ученици, спортисти и други обществени групи с цел запознаването им с християнската вяра и светоглед, изграждане и практическо обучение в нея. Тя е основана през 1951 г. от Бил и Вонет  Брайт. Сегашният президент на организацията е Стив Селър. През 2011г. Cru има 25 000 служители в 191 държави.

Студентското служение на Агапе България има подразделения в София и във Варна. Публичните прояви включват извънакадемични лекции, семинари и курсове, подпомагащи професионалното, личностното и духовното израстване на студентите.

Спортното служение носи името „Атлети в действие“. Първоначално работи с професионални спортисти, а от 2015г. помага на локалните църкви да популяризират християнските ценности чрез любителския спорт. Организира турнири по футбол и баскетбол, провежда излети, спортни празници за възрастни и деца, и др.

Глобални църковни движения“ е служение за основаване на нови църкви чрез използване на различни стратегии като филма Исус и др. и предлага обучения за ефективно изграждане на нови църковни водачи.

Дигиталното служение на Агапе България предлага безопасно интернет пространство за хора, интересуващи се от въпросите за вярата и Бога. Чрез сайта http://everystudent.bg хиляди хора отбелязват, че са открили вярата и са намерили отговори на важни житейски въпроси. Платформата предлага серии дистанционни библейски уроци и дискусии, а чрез сайта http://nachalosbog.bg се цели задълбочаване и изграждане в християнската вяра.

Полезни за църквата са също и благовестителските гривни The Four (https://thefour.com/bg/ ) и онлайн базираното обучение за лидери на духовни движения VOLT (http://voltmt28.com/начална-страница ).

SHINE е служение сред учениците, което подготвя младите вярващи хора как да благовестват и да живеят активно като християни в училище, сред приятели и близки, а по-късно в университета и на работното място.  

Агапе Бългaрия предлага обучения за използването на всички тези стратегически ресурси от църквата.

 

Контакти:

Национален ръководител - Емил Георгиев +359 898 490 519
София 1784; жк. Младост, ул. Йерусалим 15
Сайт на CRU: https://www.agapebg.org
Имейл: office@agapebg.org
Офис: 02/974 44 81 

Прояви с партньорството на Агапе България