I ЕСЦ София

Първа евангелска съборна църква – София е част от Съюза на евангелските съборни църкви, основан през 1888 г.

адрес: София 1000, ул. „Солунска“ 49

Прояви с партньорството на I ЕСЦ София

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

4 ноември, 2012 - 17:00

2011

2010

2009

28 юни, 2009 - 19:30

2008

2007