Проблемът „наука – религия“ като феномен на Модерната епоха

С участието на: 
Тодор Велчев
20 октомври, 2007 - 20:45

Място на провеждане: СУ „Св. Климент Охридски“

Време на провеждане: 25 октомври 2007 г.

Анотация:
Отношението между науката и религията обикновено се описва с три възможни перспективи: взаимно изключване, взаимно проникване и допълване и непреодолим дуализъм (два напълно различни аспекта на знанието ни за реалността). Всъщност, дълги векове науката не е била обособена като самостоятелна дисциплина и проблем „наука — религия“ не е съществувал. В лекцията се показва, че модерната наука всъщност има християнски философски предпоставки и неслучайно се развива и процъфтява в Западна Европа. Възходът на модернизма често води до противопоставяне на науката на религията, което пък поражда реакцията на религиозния фундаментализъм. Накрая се предлага един съвременен християнски поглед върху науката в постмодерната ситуация.

Изложение на лекцията: конспект + презентация (в прикачени файлове)

БЕЛЕЖКА: Публикуваните по-долу материали са свободно достъпни, но са предназначени за лично ползване. Тяхното разпространение или употреба (или на части от тях) при публични прояви или в писмени произведения без изричното съгласие на автора и на сдружение ХАРТА е некоректно и непозволено!

Прикачени файловеРазмер
Конспект на лекцията (PDF формат)148.65 KB
Презентация (PDF формат)807.44 KB