Еволюционизъм и християнски реакции срещу него

С участието на: 
Тодор Велчев
15 април, 2007 - 19:30
  • Лектор: Тодор Велчев (сдружение ХАРТА)

  • Място: салона на Първа Евангелска съборна църква

  • Анотация: Тази дискусия е продължение на предишната (Християнски възглед за творението). Теорията за еволюцията на живота е от малкото научни теории, която предизвиква разгорещени дебати и сред неспециалистите. Причината е в използването й в подкрепа на материалистичен/натуралистичен философски светоглед. Това е породило и продължава да поражда различни реакции от страна на християните: от пълно и категорично отхвърляне на теорията до частично приемане на някои нейни елементи. Всъщност, проблемът изглежда се корени повече в различните тълкувания на Библията, отколкото в разбирането на научните факти.

БЕЛЕЖКА: Публикуваните по-долу материали са свободно достъпни, но са предназначени за лично ползване. Тяхното разпространение или употреба (или на части от тях) при публични прояви или в писмени произведения без изричното съгласие на автора и на сдружение ХАРТА е некоректно и непозволено!

Прикачени файловеРазмер
Презентация (PDF)783.97 KB
С партньорството на: