Може ли да се вярва на новозаветните автори?

С участието на: 
Тодор Велчев
17 май, 2009 - 19:30
  • Лектор: Тодор Велчев (сдружение ХАРТА)

  • Място: салона на Първа Евангелска съборна църква

  • Анотация:
    Днешният "медиен човек" е все по-малко склонен да вярва, че историята може да се познава обективно ("Кой може да каже какво точно и как се е случило?"). Този скептицизъм е още по-силен по отношение на събитията, описани в Библията. Новозаветните документи обаче отговарят на всички историографски критерии за автентичност: древност, брой и взаимосъгласуваност на достигналите до нас преписи. Извънбиблейските древни източници също потвърждават достоверността на евангелския разказ за Исус от Назарет и Неговото учение.

БЕЛЕЖКА: Публикуваните по-долу материали са свободно достъпни, но са предназначени за лично ползване. Тяхното разпространение или употреба (или на части от тях) при публични прояви или в писмени произведения без изричното съгласие на автора и на сдружение ХАРТА е некоректно и непозволено!

Прикачени файловеРазмер
Презентация (PDF)820.52 KB
С партньорството на: