„В търсене на Божието лице…“

С участието на: 
Елис Потър
С участието на: 
Калин Янакиев
16 декември, 2012 - 15:00 - 19:00

Една седмица преди Рождество Христово, на 16 декември 2012 г., сдружение ХАРТА организира среща-дискусия в Червената къща в София на тема „В търсене на Божието лице…“. Идеята на дискусията е да се обменят мисли и да се съпоставят едно православно и едно протестантско гледище по интересния и често спорен въпрос за ролята и употребата на образите в духовния живот. Говорители бяха православният мислител проф. Калин Янакиев, доктор на философските науки, преподавател във Философския факултет на Софийския университет и главен редактор на списание „Християнство и култура“, и протестантският пастор и лектор в областта на философията, изкуството и религиите Елис Потър (Швейцария, САЩ), бивш дзенбудистки монах, обърнал се към християнството.

Програма:

  • „Молитвеният опит като собственият адресат на иконописния образ“, проф. Калин Янакиев (СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по философия и културология)

  • „Образите и духовният живот на човека“, Елис Потър (Швейцария, САЩ)

  • Свободна дискусия за ролята на изобразителното изкуство в християнската вяра и практика от православна и протестантска гледна точка

Отзвуци

Срещата беше изключително интересна и протече в диалогичен дух и непринудена атмосфера. Ето някои отзуци от нея в публичното пространство:

 

С партньорството на: