Сериозно за Края на света: Второто пришествие като заплаха и/или надежда?

С участието на: 
Андрей Янакиев
С участието на: 
Тодор Велчев
10 март, 2013 - 18:00 - 19:30

Дискусията е продължение на вече състоялата се на 24 февруари дискусия с участието на Тодор Велчев на тема „Сериозно за Края на света: закономерност, мистерия или ново начало пред човечеството?“.

С партньорството на: