Християнски поглед върху модерната държава и политическите идеологии

С участието на: 
Георги Славов
С участието на: 
Даниел Донев
С участието на: 
Наталия Христова
С участието на: 
Росен Йеротеев
С участието на: 
Станислав Алексиев
С участието на: 
Тодор Велчев
21 април, 2013 - 18:00 - 20:00

Встъпително изложение: Росен Йеротеев (политолог)

Кръгла маса с участието на: п-р Станислав Алексиев, Даниел Донев, адв. Наталия Христова (сдр. ХАРТА), инж. Георги Славов и д-р Тодор Велчев (сдр. ХАРТА)

Почти четвърт век след демократичните промени и месец преди поредните избори в България политическата грамотност на българина не се е подобрила. Напротив. Както пролича и при уличните протести през февруари и март, сред хората цари объркване относно основни понятия като "правова държава", "представителна демокрация", "гражданско общество", "лява/дясна политика". Може ли при това положение да направим отговорен избор кой да ни управлява? Какви са ценностите, на които стъпва модерната демокрация? Как да се ориентираме в същността на политиката, която ни предлагат партиите?

Предстоящата дискусия ще се фокусира върху тези въпроси от християнска перспектива. Участниците в нея са християни с различни професии, обединени в разбирането си за активната роля, която трябва да играе църквата в съвременното общество.

 

С партньорството на: