Липсващото звено: Про­тес­тант­с­ки пас­ти­ри зад ре­шет­ки­те и в ла­ге­ри­те

С участието на: 
Веселин Методиев
С участието на: 
Тодор Велчев
С участието на: 
Христо Куличев
12 май, 2016 - 18:30

Пета публична дискусия от поредицата „Липсващото звено“ – Дискусии за най-новата българска културна история.

След уводните теми за три големи липси в българската културна история (на общност, на историческа памет и на смисъл), нашата поредица продължава с нов цикъл. В него се насочваме към житейския път и борби на конкретни личности от "липсващото звено", които са били творци на националната култура и истинско лице на българската нация. Като се вглеждаме в тях, ще се опитаме да попълнитекултурните и духовни липси в най-новата българска история. Първата дискусия от новия цикъл (и четвърта от цялата поредица) се проведе на 14 април 2016 г. Тя беше свързана със съдбата на забравени водачи на Българската православна църква в периода преди и по време на комунистическия режим.

Участ­ни­ци в дис­ку­си­я­та: Ве­се­лин Ме­то­ди­ев, п-р Хрис­то Ку­ли­чев, То­дор Вел­чев
Мо­де­ра­тор: То­дор Вел­чев (сдр. ХАРТА)

Къде: Рек­то­ра­та на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“, Но­ва кон­фе­рент­на за­ла (се­вер­но кри­ло)
Кога: 12 май 2016 г., 18:30 ч.

Събитието в социалните мрежи

facebookGoogle+

Видео запис

С партньорството на: