Липсващото звено: Личността и проникновенията на Свинтила (1926–1998)

С участието на: 
Калин Михайлов
С участието на: 
Райка Захариева-Тодорова
С участието на: 
Тодор Велчев
6 април, 2017 - 18:30 - 20:30

Публична дискусия от поредицата „Липсващото звено“ – Дискусии за най-новата българска културна история.

Участ­ни­ци в дис­ку­си­я­та: Калин Михайлов, То­дор Вел­чев, Райка Захариева-Тодорова
Мо­де­ра­тор: То­дор Вел­чев (сдр. ХАРТА)

Къде: Рек­то­ра­та на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“, Но­ва кон­фе­рент­на за­ла (се­вер­но кри­ло)
Кога: 6 април 2017 г., 18:30 ч.

Анотация

Псевдонимът „Свинтила“ е със санскритски корен и означава „светещ“. Владимир Николов го приема в памет на баща си, но го изпълва със смисъл и съдържание със своето творчество. Писател и публицист, журналист и изкуствовед, преводач на Шекспир, Робърт Бърнс и Омар Хайям, той впечатлява с изключителната си ерудиция и богата езикова култура. Завещава ни дълбоки проникновения с изследванията си на българското Възраждане и изобщо на българското битие и народопсихология. Така той продължава делото на Иван Хаджийски, но за разлика от него е освободен от влиянията на социалистическите идеи.

Всъщност, отричането на Владимир Свинтила от социализма е съществена част от неговия труден житейски и духовен път. Роден и възпитан в семейство с комунистически разбирания, но прозрял от юношеството си фалша на „социалната революция“, след 9.IX.1944 г. той ще премине през концлагер (а по-късно и през психиатрична клиника) и ще прекара години в творческа изолация. Същевременно общуването му с личности като Илия Бешков, Атанас Далчев, Константин Петканов, Трифон Кунев, му отваря очите за драматичния духовен избор, пред който е изправен човекът в епохата на социализма. В крайна сметка, Владимир Свинтила („Светещия“) ще стигне до вярата в Христос, „Светлината на света“. А много от неговите просветления ще достигнат до читателите едва след смъртта му.

Запознанството с творчеството на Свинтила е среща с един типичен представител на „Липсващото звено“. С един от хората, каквито в съвременна България трудно ще срещнем.

Събитието в социалните мрежи

facebook

С партньорството на: