Липсващото звено: Търсенията и житейската съдба на Илия Бешков

С участието на: 
Калин Михайлов
С участието на: 
Красимир Илиев
8 февруари, 2018 - 18:30 - 20:30

Публична дискусия от поредицата „Липсващото звено“ – Дискусии за най-новата българска културна история.

Участ­ни­ци в дис­ку­си­я­та: Красимир Илиев, Калин Михайлов
Мо­де­ра­тор: То­дор Вел­чев (сдр. ХАРТА)

Къде: Рек­то­ра­та на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“, Но­ва кон­фе­рент­на за­ла (се­вер­но кри­ло)
Кога: 8 февруари 2018 г., 18:30 ч.

Анотация

Въпреки немалкия брой изследвания, посветени на творчеството му, Илия Бешков (1901–1958) остава недостатъчно познат и със сигурност недостатъчно оценен. Гениален рисувач, карикатурист с остра чувствителност и проникновение, талантлив музикант, човек на словото – трудно е да се обхване спектърът на дарбите му. Личността му е магнетична за мнозина съвременници. Винаги го следват студенти и приятели, жадни за размишленията му. Той е същински пророк в едно време, в което над България се спуска гъст духовен мрак. И както повечето пророци, остава често самотен и гласът му заглъхва. Цели 60 години след смъртта му е време да го чуем отново.

Видео

Част 1: Въведение в темата от Тодор Велчев

Част 2: Развитието на пластичния почерк на Илия Бешков, изложение от Красимир Илиев

Част 3: Илия Бешков като човек на словото, изложение от Калин Михайлов

Част 4: Заключителни думи от Тодор Велчев (незавършено по технически причини).

С партньорството на: