Лекции

Идея, цели и формат на лекциите

Въпреки наличието на огромна литература на книжния пазар и на многобройни източници в Интернет, християнският светоглед като цяло остава непознат за българското общество. Също така, рядко могат да се чуят аргументирани позиции по дадени проблеми от християнска гледна точка. Публичната лекция е един подходящ начин да изложиш становището си, като го подкрепиш с илюстративен материал и отговориш на възникнали въпроси от слушателите.

Затова сдружение ХАРТА се стреми да представи християнска позиция по дълбоки и вълнуващи хората теми чрез лекции за широка аудитория. За целта каним компетентни и опитни говорители от страната и чужбина, които умеят да разгърнат тезата си на неакадемично, достъпно ниво. От друга страна, сме отворени и за организирането на специализирани лекции, предназначени за по-ограничен кръг от заинтересовани.


Предложете тема за лекция

Ако искате да предложите тема за лекция или желаете да организирате провеждането ѝ, свържете се с нас, като отбележите „Екип Публични прояви“ във формата за контакт и опишете подробно Вашата идея за сътрудничество с ХАРТА.

Списък с всички лекции