Иван Рашков

Доц. Иван Рашков е доктор по богословие и преподавател по християнско изкуство, еортология и иконография, икона и духовност в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирал е в Марбург, Германия. Член на Дружеството за подпомагане на християнската археология в Австрия към Института за класическа археология при Виенския университет, както и на постоянната Научна комисия при САБ за номинации и връчване на ежегодната награда „Св. Преп. Пимен Зографски“ за високи творчески постижения в областта на българската православна архитектура.

Прояви с участието на Иван Рашков