Росен Йеротеев

Росен Йеротеев е роден в гр. Монтана през 1986 г. Завършил е политология в УНСС. Участвал е в няколко неправителствени организации и сдружения, сред които асоциация „Общество и ценности“. Членува в Граждански форум за защита на децата и семейството. Участва в Управителния съвет на Гражданска инициатива Справедливост. Живее и работи в София.

Прояви с участието на Росен Йеротеев