Георги Славов

Георги Славов е роден през 1947 г. в София. По образование е инженер - завършил е специалност "Двигатели с вътрешно горене" в Техническия университет София (бивш ВМЕИ). Работил е като конструктор, сервизен инженер, предприемач. Има интереси в областта на литературата и историята.

Прояви с участието на Георги Славов