Тони Николов

Тони Николов е философ и журналист. Роден е през 1966 г. Специализирал е в Папския институт за Изтока (Рим) и в Училището за висши хуманитарни науки (Париж), в групата на проф. Жак льо Гоф. От 2005 г. до 2009 г. е главен редактор на Радио Франс Ентернасионал – България. Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M) и хоноруван преподавател в СУ „Св.Климент Охридски”. Тони Николов е автор е на много статии в областта на средновековната и съвременната философия. Превел е на български книги на Ж. П. Сартр, Ж. Ф. Лиотар, А. Безансон, Ж. Бернанос, Р. Жирар и папската енциклика „Блясъкът на истината“. Работи и като редактор на списание „Християнство и култура“ и колумнист в Портала за култура, изкуство и общество kultura.bg.

Участник в дискусиите от поредицата „Липсващото звено“.