Веселин Методиев

Веселин Методиев е историк и политик, доцент в Нов български университет, специалист в областите на модерната българска история и историята на държавните институции в България. Роден е през 1957 г. Завършва Софийския унверситет „Св. Климент Охридски“ през 1979 г. със специалност „История“, профил „Архивистика“. След това работи като специалист в Главно управление на архивите, а по-късно става негов председател. Защитава докторска дисертация на тема „Министерският съвет в институционното изграждане на българската държава 1879–1886 г.“ през 1990 г. От 1994 г. е асистент, а по-късно – доцент в Нов български университет.

Веселин Методиев е народен представител в 37-ото и 38-ото Народни събрания (1995–2001) като член на Демократическата партия. Участва в правителството на Иван Костов като министър на образованието и науката, и като вицепремиер между 1997 и 1999 г. През 2004 г. е един от основателите на Демократи за силна България и народен представител от тази партия в 40-ото и 41-ото Народни събрания (2005–2013).