Дилян Николчев

Дилян Николчев е богослов, доцент в Богословския факултет на СУ „Св. Кл. Охрисдки“, специалист по църковно право и Римско право. Автор е на три книги и множество статии в професионални и популярни издания. Изследовател е на взаимодействието между Българската Православна Църква и комунистическия режим между 1944 и 1989 г. Тема на докторската му дисертация (в Богословския факултет на СУ, 2015 г.) е „Екзарх Стефан в разработките на ДС преди и след 9 септември 1944 г.“, изследванията от която са издадени и под формата на популярна книга от Военно издателство, 2015 г.