Светлана Караджова

Светлана Караджова е обществен деец и публицист, основател и председател на обновеното Дружество на банатските българи в България (2007 г.). Била е издател и главен редактор на вестник „ФАЛМИС – Uveć falim!“ (1998–2003 г.) и редактор в католическия вестник „АБАГАР“ (2004–2007 г.). На общественото поприще се изявява с различни културни проекти в Бяла Слатина и в родното си село Бърдарски геран, на което е и кмет през периода 2011–2015 г. Тя е представител на католиците в Управителния съвет в организацията за междурелигиозен диалог „Мостове“ (BRIDGES).

Прояви с участието на Светлана Караджова