Рая Заимова

Рая Заимова е професор (доктор на историческите науки) в Института за балканистика с Център по тракология към БАН и е главен редактор на неговото периодично научно издание „Etudes balkaniques“. Професионалните ѝ интереси са в областта на културната история и общуванията между Запада и Изтока през модерната епоха. Чете лекции като хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет. Член е на Международното дружество за проучване на осемнадесети век и Просвещението и е председател на неговия български клон. Рая Заимова е автор на монографии и на множество статии на български и на френски, и преводач от френски.