Примерни теми за семинари

Примерни теми за обучителни семинари по апологетика:

Увод в апологетиката

 • „Що е апологетика и има ли тя почва у нас?“ (Нуждата, същността и подходът на апологетиката)
  Анотация:

 • „Апологетиката като мост между Църквата и света“
  Анотация:

 • „Приключението на апологетиката: 1. Изкуството да слушаш и да питаш“
  Анотация:

 • „Приключението на апологетиката: 2. Разбиране на културата и социалната среда“
  Анотация:

 • „Необходимостта от разумна защита на вярата: „за“ и „против“
  Анотация:

 • „В какво вярваш по-точно? (Вяра и светогледи)“
  Анотация:


Практически упражнения по апологетика

 • „Участие в Интернет форум по духовни въпроси: анализ на участниците и отклик спрямо тях“
  Анотация:

 • „Участие в свободна дискусия с невярващи“
  Анотация:


Поредица „Достоверност, канон и боговдъхновеност на Библията?“

 • „По следите на Стария Завет: Как се е оформил старозаветният канон?“
  Анотация:

 • „Историческата достоверност и оформянето на Новия Завет“
  Анотация:

 • „Боговдъхновеност, непогрешимост и завършеност на Светото Писание“
  Анотация:


Поредица „Християнството в научната ера“

 • „Християнският възглед за творението“
  Анотация:

 • „Отношението на християнството към науката: предубеждения и недоразумения“
  Анотация:

 • „Вселената: вечна или сътворена?“
  Анотация:

 • „Еволюционизмът и различни християнски реакции спрямо него“
  Анотация:


Влиятелни съвременни нехристиянски религии

 • „Ислям: основни доктрини и сравнение с християнското учение“
  Анотация:

 • „Движението New Age“
  Анотация:


Това са само някои от възможните теми за обучителни семинари по апологетика. Ако имате предложения за други теми и/или желаете да организираме семинар за вашата църква или организация, пишете ни като отбележите „Екип Обучение“ като адресат във формата за контакти.