ХЦ Света Троица

Християнска църква „Света Троица“ е свободна евангелска църква, регистрирана като християнско вероизповедание с църковни общности в София и Смолян (към 2015 г.).